укр.рус.eng.

Статті

Подання позовної заяви

Звернення до суду за захистом порушеного права або інтересу полягає в подачі позовної заяви. Воно подається у письмовій формі і підписується позивачем або його представником.

Захист авторських прав

За порушення авторських прав настає цивільна, кримінальна та адміністративна відповідальність відповідно до законодавства України. При цьому порушниками авторських прав вважаються фізичні або юридичні особи, які не виконують вимог Закону. А примірники творів, виготовлення або розповсюдження яких тягне за собою порушення авторських прав, є контрафактними.

Кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність у змістовному плані є різновид правовідносини, що входить в механізм кримінально-правового регулювання.

Ліцензія та ліцензування підприємницької діяльності

Юридична особа має правоздатність, тоесть може мати цивільні права, відповідні цілям діяльності, передбаченим у його установчих документах, і нести пов'язані з цією діяльністю обов'язки. Правоздатність юридичної особи виникає у момент його створення і припиняється в момент внесення запису про його виключення з єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Судовий захист

Право на судовий захист гарантує громадянам захист прав і свобод у судах. Це одне з основних прав людини. Судовий захист - один з найважливіших державних способів захисту прав, свобод і законних інтересів суб'єктів права, здійснюваний у формі правосуддя і гарантований державою.

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13